Dolphin Add-ons

Dolphin Screen Cut

Dolphin Screen Cut

  • 08/08/2015 04:46

Dolphin Screen Cut là công cụ cho phép bạn chụp toàn bộ trang web như chụp ảnh màn hình và lưu vào thẻ SD hoặc bộ sưu tập ảnh của bạn. Với Dolphin Screen Cut, bạn có thể:


Dolphin Translate

Dolphin Translate

  • 08/08/2015 02:20

Dolphin Translate là công cụ cho phép bạn chọn toàn bộ hoặc một câu trên trang web và dịch nó sang ngôn ngữ mong muốn mà không cần thoát khỏi trình duyệt.


Web to PDF

Web to PDF

  • 08/08/2015 02:15

Web to PDF là công cụ cho phép bạn lưu trang web như một tập tin PDF và truy cập nó bất cứ lúc nào. Bạn có thể chia sẻ hoặc xem file PDF offline bất cứ lúc nào. Web to PDF là add-on dành riêng cho Dolphin Browser HD.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com