Domani Oleg

Notepad GNU

Notepad GNU

  • 17/07/2015 15:07

Notepad GN là một trình soạn thảo văn bản được thiết kế để hướng tới tiêu chuẩn trong các ứng dụng soạn thảo.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com