Dominic Rodemer

PDF Reader – Fast. Stable. Comprehensive.

PDF Reader – Fast. Stable. Comprehensive.

  • 13/03/2016 03:50

PDF Reader by Dominic Rodemer for iOS là ứng dụng quản lý tài liệu PDF toàn diện, ổn định, tốc độ cao và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Movie Player – Plays any Video!

Movie Player – Plays any Video!

  • 05/08/2015 20:09

Movie Player for iOS cho phép phát video định dạng bất kỳ và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com