Dominique Andre Gunia

CalenGoo – Calendar and Tasks

CalenGoo – Calendar and Tasks

  • 07/08/2015 23:53

CalenGoo là ứng dụng lịch có thể đồng bộ với Android calendar và Google Calendar. Nó được thiết kế để giúp người dùng làm việc dễ dàng và nhanh chóng hơn với lịch trên điện thoại. 5 chế độ hiển thị lịch khác nhau (ngày, tuần, tháng, sự kiện và landscape) cung cấp cho người dùng tổng quan về các sự kiện sắp diễn ra. Nhằm giúp việc lên lịch cho các sự kiện dễ dàng hơn, người dùng có thể chuyển hoặc copy qua chức năng kéo và thả trong chế độ hiển thị.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com