dondeEsta

dondeEsta Family Locator

dondeEsta Family Locator

  • 09/08/2015 17:31

dondeEsta Family là ứng dụng có khả năng giúp bạn định vị con mình trong thời gian thực và nhận thông báo khi chúng rời hoặc tới trường/về nhà. dondeEsta Family for Android cho phép bảo vệ và định vị con mình theo những tính năng tuyệt vời sau:


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com