Donut Games

Micro Battles

Micro Battles

  • 13/08/2015 07:38

Chiến đấu với bạn bè bằng một loạt mini game đối đầu trong trò chơi Micro Battles, lấy cảm hứng từ sự đơn giản và vui vẻ của trò chơi 8-bit cổ điển.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com