Doodle.ly, Inc.

Doodle.ly

Doodle.ly

  • 09/08/2015 04:33

Doodle.ly for iOS là phương pháp thú vị, miễn phí và đơn giản để chia sẻ tranh vẽ với bạn bè từ iPhone, iPad và iPod Touch.


Inkboard

Inkboard

  • 06/08/2015 22:00

Inkboard for iOS là ứng dụng bàn phím trực quan mới cho hệ điều hành iOS 8 vừa ra mắt, được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com