Dotc United

LOCK BOOSTER (UNLOCK & BOOST)

LOCK BOOSTER (UNLOCK & BOOST)

  • 10/08/2015 06:44

Lock Booster cho Android là ứng dụng hỗ trợ mở khóa và đồng thời tăng tốc thiết bị chạy hệ điều hành Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com