dotPDN

Paint.NET

Paint.NET

  • 16/06/2015 15:02

Paint.NET là một phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí dành cho các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com