dots & lines

Carbon for Twitter

Carbon for Twitter

  • 11/08/2015 02:04

Trải nghiệm Carbon trên điện thoại Android. Vẫn chưa có hỗ trợ dành cho máy tính bảng. Carbon for Twitter là ứng dụng đơn giản, giao diện tối và sang trọng dành cho sử dụng Twitter hàng ngày của người dùng. Mặc dù là ứng dụng dành cho Twitter, nhưng không giống với các ứng dụng tương tự khác. Tất cả nội dung Twitter đều hiển thị ngay trên màn hình của Carbon for Twitter. Màn hình này sẽ không bắt người dùng phải kéo sâu xuống, qua nhiều màn hình khác nhau mới tìm được thứ mình cần. Các mục Timelines, Lists, Favourites, Searches, Trends, Profiles, tất cả đều xuất hiện trên màn hình đó.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com