Dr Assignment

Dr Assignment Auto Rewriter

Dr Assignment Auto Rewriter

  • 24/07/2015 09:02

Dr Assignment Auto Rewriter là một phần mềm hỗ trợ người dùng tìm ra từ đồng nghĩa thay thế cho các từ có sẵn trong đoạn văn để viết lại đoạn văn bản đó.


Dr Assignment Article Shuffler

Dr Assignment Article Shuffler

  • 24/07/2015 08:58

Dr Assignment Article Shuffler là một ứng dụng hỗ trợ người dùng sắp xếp lại các câu trong một đoạn văn sao cho bài văn của mình trở nên tự nhiên hơn.


Dr Assignment Academic Researcher

Dr Assignment Academic Researcher

  • 24/07/2015 08:53

Dr Assignment Academic Researcher là một công cụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu cho phép người dùng thực hiện các nghiên cứu học thuật trong nhiều lĩnh vực


Dr Assignment Auto Bibliography

Dr Assignment Auto Bibliography

  • 24/07/2015 08:45

Dr Assignment Auto Bibliography là một phần mềm hỗ trợ học tập và nghiên cứu cho phép người dùng tạo ra phần danh sách tham khảo đầy đủ và dễ dàng.


Assignment Master

Assignment Master

  • 23/07/2015 15:57

Assignment Master – một vài cú nhấp chuột, bạn có thể hoàn thành bài tập trên trường, báo cáo, bài luận, bài khóa luận, bài báo, bài đăng trên blog.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com