Dr Kudaschov

RuTast

RuTast

  • 20/07/2015 15:02

RuTast sẽ giúp bạn biến chiếc bàn phím bình thường thành chiếc bàn phím tiếng Nga đúng chuẩn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com