Dr. Ludger Bischofs

PhotoMap – Geo xem ảnh

PhotoMap – Geo xem ảnh

  • 11/08/2015 00:16

Xem những bức ảnh của bạn được đặt trên bản đồ thế giới. PhotoMap là một bộ sưu tập ảnh cho phép duyệt thông qua các ảnh địa lý ttheo một cách mới lạ và đặc biệt hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com