Dr. Panda Ltd

Dr. Panda’s Bus Driver: Christmas

Dr. Panda’s Bus Driver: Christmas

  • 10/11/2015 14:00

Dr. Panda’s Bus Driver: Christmas for iOS là tựa game mô phỏng miễn phí và thú vị danh cho các bé ở độ tuổi mẫu giáo (dưới 5) với chủ đề Giáng Sinh và nhiệm vụ lái xe bus cùng Dr. Panda siêu dễ thương.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com