Dream Solutions

Collage Maker Pro

Collage Maker Pro

  • 11/08/2015 00:17

Collage Maker Pro là phiên bản cập nhật miễn phí của ứng dụng Picture Collage Maker. Đây là ứng dụng cắt dán ảnh miễn phí với dung lượng ứng dụng nhẹ và hoạt động đơn giản. Với Collage Maker Pro bạn có thể tạo ra những bức ảnh cắt dán đẹp và chuyên nghiệp mà không cần phải qua nhiều công đoạn phức tạp.


Pic Collage Maker

Pic Collage Maker

  • 10/08/2015 17:57

Collage Maker là cách tốt nhất để tạo những bức ảnh ghép tuyệt vời của bạn bè, đồng nghiệp, ngôi sao yêu thích với chữ chèn, khung, lọc camera, sticker cùng tất cả các công cụ chỉnh sửa ảnh. Tạo những bức ảnh ghép tuyệt đẹp ngay lập tức với Collage Maker. Bắt đầu làm những bức ảnh ghép, thêm khung, hiệu ứng camera và chia sẻ chúng trên instagram.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com