Drippler

Drippler – Android Tips & Apps

Drippler – Android Tips & Apps

  • 10/08/2015 05:58

Khám phá những thủ thuật, tính năng mới nhất, các ứng dụng hàng đầu, phiên bản cập nhật, phụ kiện cực cool,… cho Android nữa tại Drippler.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com