Drivemode, Inc.

Drivemode – Driving Interface

Drivemode – Driving Interface

  • 03/11/2015 22:00

Drivemode là ứng dụng hỗ trợ lái xe hoàn hảo tương thích với các thiết bị Android 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng. Với Drivemode, người dùng dễ dàng kiểm soát lộ trình di chuyển của mình mà vẫn có thể thoải mái nghe nhạc, gọi điện hay nhắn tin một cách an toàn. 


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com