Droid Mate

Giả cuộc gọi, tin nhắn

Giả cuộc gọi, tin nhắn

  • 07/08/2015 23:26

Ứng dụng này sẽ hiển thị “Log Me” trên điện thoại của bạn để không một ai có thể biết được bạn đã tạo một bản ghi cuộc gọi giả.


DroidMate Call Filter

DroidMate Call Filter

  • 07/08/2015 23:25

Call Filter sẽ giúp bạn chặn các cuộc gọi không mong muốn và giữ thông tin cá nhân được bảo mật.


Anti SMS Spam & Private Box

Anti SMS Spam & Private Box

  • 07/08/2015 23:24

Ứng dụng này có thể xung đột với Go SMS và các ứng dụng khác. Anti SMS Spam sẽ giúp bạn chặn các message không mong muốn từ bất kì người gửi nào. Bật nó lên và cảm nhận sự an toàn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com