DroidParadise

Battery Widget

Battery Widget

  • 08/08/2015 03:09

Battery Widget là một Widget (1×1) đơn giản, gọn nhẹ giúp hiển thị chính xác mức độ pin và nhiệt độ. Bạn chỉ cần gõ nhẹ vào Widget để nhận được thêm thông tin về tình trạng pin.


AppInstaller EX Free

AppInstaller EX Free

  • 08/08/2015 03:03

AppInstaller EX Free là công cụ hỗ trợ cài đặt hoàn toàn miễn phí cho điện thoại Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com