Drupe Mobile LTD

drupe – Contacts. Your way.

drupe – Contacts. Your way.

  • 10/08/2015 06:58

Drupe cho Android là ứng dụng giúp bạn dễ dàng thực hiện tương tác với các liên lạc trên thiết bị chạy hệ điều hành Android. Drupe cho phép bạn truy cập menu từ bất cứ đâu trên màn hình dù bạn đang ở đâu (màn hình chính, khóa thậm chí khi bạn đang ở trong bất kỳ ứng dụng nào) từ 2 cạnh của màn hình và nhanh chóng thực hiện các cuộc gọi, email, SMS và ứng dụng OTT.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com