Duck Duck Penguin

Penception

Penception

  • 06/08/2015 20:49

Penception for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một công cụ vẽ tranh chuyên nghiệp, cao cấp và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com