Dung Bao

Karaoke California Đầu 6 số – Tra cứu bài hát

Karaoke California Đầu 6 số – Tra cứu bài hát

  • 29/07/2015 09:09

Karaoke California Đầu 6 số là ứng dụng tra cứu nhanh danh sách bài hát Karaoke. Với hàng nghìn bài hát có trong cơ sở dữ liệu bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những bài hát yêu thích. Tính năng tìm kiếm được thiết kế thông minh, giúp các bạn có thể tìm kiếm nhanh chóng nhất.


Karaoke Arirang – Tìm kiếm, tra cứu, lưu trữ.

Karaoke Arirang – Tìm kiếm, tra cứu, lưu trữ.

  • 29/07/2015 09:08

Karaoke Arirang là ứng dụng tra cứu nhanh danh sách bài hát Karaoke, ứng dụng này giúp bạn tìm kiếm nhanh các bài hát trong danh sách của đầu 5 số Arirang – thông dụng nhất. Với gần 23.000 bài hát có trong cơ sở dữ liệu bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những bài hát yêu thích. Chúng tôi sẽ luôn luôn update các vol mới nhất để các bạn tiện lợi trong sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com