Dung Le

Camera 720

Camera 720

  • 30/10/2015 09:00

Camera 720 for iOS là ứng dụng chỉnh sửa ảnh đa chức năng, miễn phí và cực kỳ thú vị, hoàn toàn có thể cạnh tranh với những phần mềm sửa ảnh hàng đầu trên di động như PhotoWonder, Camera360, Fotorus…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com