Duolingo


Duolingo – Learn Languages for Free

Duolingo – Learn Languages for Free

  • 15/08/2015 20:19

Duolingo là ứng dụng học ngoại ngữ hiệu quả. Với ứng dụng này, bạn có thể học tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha,Ý và Anh hiệu quả. Đây là ứng dụng học ngoại ngữ rất thú vị và hoàn toàn miễn phí.


Duolingo Test Center

Duolingo Test Center

  • 08/08/2015 23:42

Chứng nhận trình độ tiếng Anh, kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo Test Center!


Duolingo: Học Anh văn miễn phí

Duolingo: Học Anh văn miễn phí

  • 08/08/2015 23:41

Duolingo là ứng dụng học ngoại ngữ hiệu quả, miễn phí. Với Duolingo, bạn có thể học tiếng Anh Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Ý và nhiều ngôn ngữ khác hiệu quả, miễn phí trên Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com