Dvir Cohen

Dễ dàng lịch

Dễ dàng lịch

  • 09/08/2015 18:39

Easy Calendar for Android là ứng dụng lịch miễn phí, được thiết kế dành cho điện thoại và máy tính bảng Android. Nó sẽ tự động đồng bộ lịch trên Android của bạn, đồng bộ với Google Calendar.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com