DWorkS

AnExplorer File Manager

AnExplorer File Manager

  • 08/08/2015 05:51

Another Android Explorer (AnExplorer) là một công cụ đơn giản, nhanh chóng, gọn nhẹ có tất cả các tính năng cơ bản của một trình duyệt tập tin và điều tốt nhất là tối ưu hóa nhỏ gọn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com