EagleGet

EagleGet

EagleGet

  • 25/06/2015 16:04

EagleGet là phần mềm hỗ trợ download hoàn toàn miễn phí, cho phép người dùng tải nhiều định dạng văn bản, video, âm thanh từ nhiều nguồn khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com