EASIS

EASIS Data Recovery

EASIS Data Recovery

  • 31/07/2015 16:05

EASIS Data Recovery là một ứng dụng hữu ích hỗ trợ người dùng khôi phục dữ liệu từ một loạt thiết bị lưu trữ khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com