Easy Solutions, Inc

Detect Safe Browsing

Detect Safe Browsing

  • 09/08/2015 23:45

Detect Safe Browsing (DSB) được cung cấp bởi Easy Solutions giúp cải thiện khả năng chống lừa đảo đối với người dùng cuối. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn có thể chống lại malware và những mối nguy hại khác như tấn công pharming, man-in-the-middle (MITM) và man-in-the browser (MITB).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com