Easy Tiger Apps

Split Pic 2.0 – Clone Yourself

Split Pic 2.0 – Clone Yourself

  • 10/08/2015 23:30

Split Pic 2.0 Clone Yourself là một trong số ít những ứng dụng chụp ảnh nhân bản (hay còn được biết tới là ứng dụng chụp ảnh nhân đôi – chụp ảnh phân thân) trên của hàng Google Play. Split Pic cho Android được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các thiết bị chạy hệ điều hành 2.2 trở lên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com