EasyApps Studio

App Master(Uninstall Master)

App Master(Uninstall Master)

  • 10/08/2015 01:07

Ứng dụng Uninstall Master cho phép người dùng gỡ những ứng dụng khỏi thiết bị của mình. Bạn không thích những ứng dụng bên thứ 3 hay những ứng dụng đã cài sẵn trên thiết bị của mình? Bạn cảm thấy bực mình khi phải qua nhiều bước mới có thể gỡ một ứng dụng nào đó? Đã bao giờ bạn gỡ ứng dụng và sau đó muốn đổi ý? Uninstall Master sẽ là giải pháp tuyệt vời cho những trường hợp này. Ứng dụng này hoạt động tốt, cung cấp nhiều chức năng hơn so với Batch Uninstaller, giúp nó trở thành ứng dụng nên sở hữu trên thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com