eBay

eBay Desktop

eBay Desktop

  • 29/06/2015 15:52

eBay Desktop là 1 ứng dụng sinh ra nhằm giúp việc thực hiện các giao dịch trên ebay ở nên thuận tiện và nhanh gọn hơn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com