eBuddy


eBuddy XMS

eBuddy XMS

  • 09/08/2015 11:33

Luôn trực tuyến với eBuddy for Android khi bạn cần làm việc gì đó hoặc nhận được cuộc gọi điện thoại khi đang chat. eBuddy for Android sẽ chạy trong background và thông báo cho người dùng biết về tin nhắn mới trong thanh hiện trạng của Android. Bạn cũng có thể bật âm thanh hoặc chế độ rung để thông báo khi nhận được tin nhắn mới. Khi mất kết nối internet, ứng dụng này sẽ tự động kết nối lại. Giờ đây, người dùng sẽ không còn mất một tin nhắn nào từ bạn bè nữa. Với eBuddy for Android người dùng sẽ chỉ có một danh sách bạn bè duy nhất với tất cả các liên lạc ở những tài khoản khác nhau. Đăng nhập với tất cả các tài khoản 1 lần hoặc lựa chọn tài khoản chat mình muốn đăng nhập.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com