Echoboom S.L.

iGroup Contacts+Speed dial Free

iGroup Contacts+Speed dial Free

  • 08/08/2015 04:11

iGroup Contacts+Speed Dial Free for iOS là ứng dụng quản lý nhóm liên lạc chuyên nghiệp, tiện ích và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Secret Photo+Folder Free

Secret Photo+Folder Free

  • 05/08/2015 05:17

Secret Photo+Folder Free for iOS là ứng dụng bảo mật hình ảnh và video tiện ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com