Ecloud Inc.

WeCal – Smart Calendar+Weather

WeCal – Smart Calendar+Weather

  • 09/08/2015 18:33

Calendar+ for Android là ứng dụng lịch đơn giản nhưng cũng rất mạnh mẽ, giúp bạn đồng bộ hóa với lịch làm việc trên tài khoản Google. Thêm và đó, người dùng còn có thể nhập ngày sinh của bạn bè từ Facebook hoặc từ danh bạ chỉ với một lần kích. Kết hợp lịch, ghi chú, báo thức, thời tiết, các sự kiện cần phải nhớ, danh sách việc cần làm, Calendar Plus được thiết kế để trở thành dịch vụ lưu trữ đám mây hàng đầu hiện nay.Bảo vệ và đi cùng dữ liệu, Calendar+ giúp bạn lên lịch cho mọi thứ. Bắt đầu quản lý lịch làm việc hiệu quả hơn với Calendar+.Mới đây, Calendar+ đã cho ra mắt phiên bản hoàn toàn mới, giới thiệu giao diện mới đã được thiết kế lại cùng chức năng xã hội.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com