Eddy Pey

DNS Changer

DNS Changer

  • 08/08/2015 10:09

DNS Changer là ứng dụng đổi DNS miễn phí dành cho Android, giúp người dùng đổi DNS trên thiết bị Android đã root thật đơn giản. Với ứng dụng này, người dùng có thể loại bỏ hạn chế từ DNS chuẩn mà thiết bị cung cấp và truy cập vào các trang bị chặn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com