EdgeWorks Software Ltd

Bệnh Viện

Bệnh Viện

  • 29/07/2015 18:06

Ứng dụng bệnh viện cho điện thoại iOS giúp bạn tìm kiếm thông tin và dường đi đến một benh viện nhanh chóng va dễ dàng hơn bao giờ hết. Sau khi tìm thấy một bệnh viện tốt nhất bạn có thể nhanh chóng liên hệ đến bệnh viện đó ngay trong ứng dụng để đặt chỗ khám chữa bệnh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com