Edify Technologies

Sketch-a-Song Kids

Sketch-a-Song Kids

  • 06/08/2015 21:04

Sketch a Song Kids for iOS là ứng dụng sáng tác nhạc theo phong cách ngộ nghĩnh cho trẻ em, được cung cấp dưới dạng miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com