eduPad Inc.


iTooch Elementary School App

iTooch Elementary School App

  • 05/08/2015 13:10

iTooch Elementary School for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một chương trình học đa chức năng và miễn phí cho học sinh tiểu học.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com