EFD Software

HD Tune

HD Tune

  • 29/03/2016 10:35

HD Tune là tiện ích dành cho ổ cứng / ổ SSD với nhiều chức năng. Nó có thể được sử dụng để đo hiệu suất của ổ đĩa, kiểm tra lỗi, kiểm tra tình trạng sức khỏe (S.M.A.R.T.), xóa tất cả dữ liệu một cách an toàn và nhiều tính năng khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com