egg 'n stone

VietPad BETA

VietPad BETA

  • 08/08/2015 11:18

VietPad cho phép bạn gõ ký tự tiếng Việt và sao chép chúng vào clipboard để sử dụng trong các chương trình khác như từ điển, email….


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com