Egomotion

Agent – do not disturb & more

Agent – do not disturb & more

  • 10/08/2015 02:23

Agent for Android là tập hợp 5 ứng dụng sẽ giúp điện thoại của bạn thông minh hơn. Những ứng dụng này sẽ chạy trong background để tự động:


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com