Eightythree Technology

Phone Drive FREE

Phone Drive FREE

  • 07/08/2015 20:28

Phone Drive Free for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng quản lý tệp tin chuyên nghiệp, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Safety Photo+Video FREE

Safety Photo+Video FREE

  • 05/08/2015 05:04

Safety Photo + Video Free for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một chương trình bảo mật ảnh và video cá nhân toàn diện, hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com