Eiji Nishidai

iFontMaker cho iOS

iFontMaker cho iOS

  • 30/03/2016 23:06

Vơí iFontMaker bạn hoàn toàn có thể thay đổi, hay thậm chí là tự thiết kế font chữ theo sở thích cá nhân.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com