EKGames

Dot Kich Zombie

Dot Kich Zombie

  • 13/08/2015 14:01

Dot kich Zombie là game hành động bắn súng góc nhìn thứ nhất. Người chơi trong vai chiến binh chống Zombie được phái đến thành phố đang bùng phát dịch Zombie.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com