El Software Solutions

Webcam Surveyor

Webcam Surveyor

  • 30/07/2015 06:59

Webcam Surveyor là một ứng dụng đơn giản và tích hợp đầy đủ chức năng để giúp người dùng giám sát và quay video.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com