ELITE SOLUTIONS LTD

Pocket Dictionary 20in1 Lite

Pocket Dictionary 20in1 Lite

  • 07/08/2015 16:22

Pocket Dictionary 20in1 Lite for iOS là ứng dụng từ điển điện tử bỏ túi tiện ích trên nền giao diện đẹp mắt, miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com