Ellora Assets Corporation

Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader

  • 30/06/2015 10:07

Freemake Video Downloader giúp bạn tải video từ bất kỳ trang website nào. YouTube, Facebook, Vimeo, Veoh, Dailymotion và nhiều trang web khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com