Emily Smith

File Hide Pro

File Hide Pro

  • 10/08/2015 05:30

File Hide Pro sẽ ẩn bất kỳ file (ảnh, audio, video) hoặc thư mục nào chỉ trong vài giây ngắn ngủi một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Ứng dụng còn giúp người dùng ngụy trang những file ẩn như một “Tip Calculator” để không ai biết bạn đang che giấu một điều gì đó trong chiếc Android của bạn.


File Hide Expert

File Hide Expert

  • 08/08/2015 11:44

File Hide Expert là công cụ cho phép bạn ẩn bất kỳ tập tin (hình ảnh, âm thanh, video,…) và thư mục trên thiết bị Android trong vòng vài giây. Hình ảnh và video sẽ biến mất khỏi bộ sưu tập sau khi ẩn chúng và chỉ xuất hiện sau khi bạn không ẩn nữa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com