EmprendeSoft

Call Limiter Lite

Call Limiter Lite

  • 13/03/2016 05:06

Hàng ngàn người dùng trên toàn thế giới đã thành công trong việc tiết kiệm thời gian và chi phí với ứng dụng giới hạn thời lượng cuộc gọi Call Limiter Lite for iOS. Còn bạn thì sao?


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com